Výsledky vyhľadávania pre právni

ABRAHAMS britský (anglický) šachista, spisovateľ a právnik (Gerald, 1907-1980)
ADVOKÁT právnik poskytujúci právnu pomoc
AEGIDI nemecký právnik
AJI medzinárodná asociácia právnikov
ANTOŠ český novinár, podnikateľ a právnik (Marek, *1979)
ANWALT právnik po nemecky
ARNON izraelský právnik (Jigal, *1929)
AUSTIN britský (anglický) právnik a filozof práva (John, 1790-1859)
AZUD slovenský právnik a pedagóg, dlhoročný riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV (Ján, *1928)
BABJAK slovenský právnik, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky (Juraj, *1953)