Výsledky vyhľadávania pre príkazc

ASIGNANT príkazca
KOMISIONÁR obchodník vykonávajúci pre príkazcu určitú záležitosť
KOMITENT príkazca (obch.)
MANDANT poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu
MANDANT príkazca (práv.)