Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre príkazca

ASIGNANT príkazca
KOMITENT príkazca (obch.)
MANDANT poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu
MANDANT príkazca (práv.)