Výsledky vyhľadávania pre príprav varenim

NAVAR priprav varením
NAVÁRAŤ privárať, zváraním pripevňovať, varievať, varením pripravovať
NAVARILO pripravilo varením
NAVARIŤ pripraviť varením
NAVARME varením pripravme
UVAR priprav varením
UVARIL pripravil varením
UVARILA varením pripravila
UVARILI varením pripravili
UVARIŤ pripraviť varením