Výsledky vyhľadávania pre prís na sude

ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu