Výsledky vyhľadávania pre prísada spomalujúca reakciu

INHIBÍTOR prísada spomaľujúca alebo zastavujúca reakciu