Výsledky vyhľadávania pre prísediaci n

ASESOR prísediaci člen súdu
ASESOR prísediaci na súde, stoličný úradník (hist.), zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu
ASESORI súdni prísediaci
AUDÍTOR kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva, sudca katolíckeho cirkevného súdu