Výsledky vyhľadávania pre príslušník starovekého národa

ARIÁN príslušník starovekého indoeurópskeho národa
BALT príslušník starovekého národa, baltik
ETRUSK príslušník starovekého národa, člen starého národa
CHETIT príslušník starovekého národa, člen starého národa, Indoeurópan
IBER príslušník starovekého národa v Hispánii
KIMER príslušník starovekého indoeurópskeho národa, vyhynutý indoeurópan
SKÝT člen starého národa, príslušník starovekého pastierského kmeňa
VIKING príslušník starovekého národa