Výsledky vyhľadávania pre prístroj meranie

ACIDIMETER prístroj na meranie kyslosti pôdy
ADAPTOMETER prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka
AEROMETER prístroj na meranie hustoty plynov
ALFAMETER prístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu
ALGOMETER prístroj na meranie stupňa bolesti
AMPÉRMETER prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu
ANEMOGRAF meteorologický prístroj na meranie smeru a rýchlosti vetra
ANEMOMETER vetromer, prístroj na meranie sily a smeru vetra
ARDOMETER prístroj na meranie vysokých teplôt
AUDIOMETER prístroj na meranie ostrosti sluchu