Výsledky vyhľadávania pre prístroj na meranie zrážok

CHINOMETER prístroj na meranie množstva napadaného snehu, snehových zrážok
PLUVIOSKOP prístroj na meranie dažďových zrážok