Výsledky vyhľadávania pre prúd sopečných

LAHAR vulkanický prúd bahna a skál, bahenné prúdy sopečných tufov