Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pr ho

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
AAFJES holandský spisovateľ a prekladateľ (Lambertus Jacobus Johannes, 1914-1993)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABATON časť chrámového okrsku neprístupná nezasväteným, nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu