Výsledky vyhľadávania pre prac v ban

AEROLIT dýchací prístroj s tekutým vzduchom na záchranné práce v baniach (zastar.)
ANDRÁŠ slovenský geochemik, dlhoročný pracovník Geologického ústavu SAV, od roku 2003 vedúci pracoviska Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici (Peter, *1953)
BOSÁK slovenský bankár a krajanský pracovník, pôsobiaci v USA (Michal, 1869-1937)
ČELBA pracovisko v bani
GAZDÍK prezident Konfederácie odborových zväzov od 1.12.2006, predseda OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu (Miroslav, *1953)
MOYZES slovenský diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej (Štefan, 1797-1869)
ORT banské pracovisko, pracovisko v bani, vodorovná šachta v baníctve, banská chodba
PORUB pracovisko v bani
RAZIČ pracovník v bani
ŽINGOR pôvodne úradník, pracovník banky v Martine, neskôr organizátor partizánskeho hnutia (Viliam, 1912-1950)