Výsledky vyhľadávania pre pracovna scho

AKTINOTERAPIA liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie aktív súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKTÍV porada, pracovná schôdzka, školenie
AKTÍV súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie, pracovná schôdza
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
INVALIDITA úplná alebo čiastočná pracovná neschopnosť, v inej oblasti neplatnosť
KONGRES väčšie politické alebo odborné zhromaždenie, zjazd, pracovná schôdza, parlament niektorých štátov, napr. USA, politická strana v niektorých krajinách (napr. Africký národný kongres v JAR)
PORADA pracovná schôdzka
PORADA rokovanie, pracovná schôdza, pracovný aktív, konferencia