Výsledky vyhľadávania pre praví

ABECEDÁR príručka základnych poznatkov, pravidiel
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu
ACYKLICKÝ nepravidelný
ADAPT upraviť, po anglicky
ADAPTOVAŤ prispôsobovať, prispôsobiť, upravovať, upraviť
ADAPTOVATEĽNÝ upraviteľný, prispôsobiteľný
ADAPTUJE prispôsobí, upraví
ADAPTUJEME prispôsobíme, upravíme
ADAPTUJETE prispôsobíte, upravíte