Výsledky vyhľadávania pre prave tak, tiez

DETTO rovnako, tak isto, práve tak, taktiež
DTTO tak isto, práve tak, tiež, skr. slova detto
ITEM rovnako, práve tak, tiež, taktiež, tak isto, po latinsky