Výsledky vyhľadávania pre pravidelne sa objavujúci

PERIODICKÝ pravidelne sa opakujúci, pravidelne sa objavujúci, pravidelný