Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pravidlo,

ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
KÁNON pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel, kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov, predstava o ideálnych proporciách
KĽÚČ pravidlo, podľa ktorého sa dajú šifrovať, alebo dešifrovať správy
NORMATÍV pravidlo, predpis (odb.)
REGEL pravidlo, predpis, po nemecky
REGULA pravidlo, predpis, smernica
REGULA rehoľa, rehoľné pravidlo, cirkevné pravidlo
RULE zákon, pravidlo, po anglicky
SÚTRA krátke pravidlo, bráhmanská príručka pravidiel