Výsledky vyhľadávania pre pravo nemecky

GERECHT spravodlivý, po nemecky
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
JUSTIZ spravodlivosť, po nemecky
RECHT právo, po nemecky