Výsledky vyhľadávania pre pravom

ARCIKŇAZ kňaz s právom dohľadu nad ostatnými kňazmi
DECENTRALIZÁCIA rozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány
DELEGÁCIA skupina zastupujúca nejaký orgán alebo organizáciu pri jednaní, posolstvo, prenesenie úradného alebo súdneho rozhodovania alebo právomoci na iný ako príslušný orgán
HAJTMAN náčelník, predstavený, hodnostár s vysokou vojenskou alebo civilnou právomocou
INSINUOVAŤ ohovára, neprávom obviniť alebo podozrievať, nahovárať niekomu niečo nepravdivé
JURISDIKCIA výkon súdnej právomoci, nachádzanie práva
KALIF islamský panovník so svetskou aj duchovnou právomocou
KALIFA islamský panovník so svetskou aj duchovnou právomocou
KOLMO v pravom uhle
KOMANDO povel, rozkaz, velenie, veliteľská právomoc, menší vojenský útvar osobitného určenia, špeciálna vojenská jednotka