Výsledky vyhľadávania pre pravoslav klašt

ARCHIMANDRITA predstavený pravoslávneho kláštora
IGUMEN predstavený pravoslávneho kláštora
LAVRA väčší pravoslávny kláštor
LAVRA väčší pravoslávny mužský kláštor
MONASTIER kláštor východných kresťanských cirkví, najmä pravoslávnej
MONASTIER pravoslávny kláštor