Výsledky vyhľadávania pre pre angl

ABORT prerušiť, zrušiť, zlyhať po anglicky
ACT prejav, po anglicky
ACTION pre, po anglicky
ADDRESS prejav, po anglicky
ADDRESS preslov, po anglicky
ADELARD anglický filozof prírody, prekladateľ, matematik, geometer, astronóm a astrológ, Adelard z Bathu (okolo 1090-po 1160)
ADJOURN prerušiť, po anglicky
ADOPT prevziať, po anglicky
ADVERT presvedčiť, po anglicky
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)