Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre pre hovor

AKURÁT presne (hovor.)
ALÁLIA MENTÁLNA chorobný strach pred hovorením
ALÁLIAMENTÁLNA chorobný strach pred hovorením
ALOKÚCIA verejný prejav, oslovenie, slávnostný príhovor
APOZIOPÉZA nedokončená veta v hovorovom prejave
AUSLÁG z nemčiny pochádzajúci hovorový výraz pre výklad, výkladnú skriňu
AUŠUS hovorový výraz pre zmätok, brak, nekvalitnú vec, nepodarok, bezcennú vec
BÜRGER hovorový výraz pre Bürgerovu chorobu
CELTY nepremokavé plachty (hovor.)
DEKO hovorový výraz pre dekagram, dekagram (hovor.)