Výsledky vyhľadávania pre pre po fran

AGORA Accès Garanti et Optimisé pour les Régions et l'Aménagement des territoires (skr.), štúdie zo začiatku 21. storočia k nerealizovanému satelitu pre pásmo Ka (fran.skr.)
ALEXANDER americký psychiater maďarského pôvodu, predstaviteľ psychoanalýzy (Franz Gabriel, 1891-1964)
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
AURIOL francúzsky politik, prezident (Vincent, 1884-1966)
BARRE francúzsky politik - premiér (Raymond, 1924-2007)
BIANCHI taliansky operný skladateľ a hudobný teoretik, predstaviteľ neapolskej opernej školy (Francesco Giuseppe, 1752-1810)
BOUDIN francúzsky maliar, popredný predstaviteľ impresionizmu a jeden z prvých maliarov, krajinárov maľujúcich priamo v prírode (Eugene, 1824-1898)
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
CARNOT francúzsky politik a prezident (Marie Franocis Sadi, 1837-1894)
CASTORIADIS francúzsky filozof gréckeho pôvodu, predstaviteľ postmodernej filozofie, psychoanalytik a spisovateľ (Cornelius, 1922-1997)