Výsledky vyhľadávania pre prebytok

EXUBERANCIA prebytok, hojnosť
PLETORA prekrvenie, prebytok voľných peňazí na trhu
SUFICIT prebytok peňazí a pod., stačí, dosť, vystačí
SUPERPLUS prebytok