Výsledky vyhľadávania pre pred latinsky

ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
DE od, po latinsky, latinská predložka
EPI cudzia predpona nad, zhora (lek., po latinsky)
OMEN predtucha, po latinsky
TRANOVSKÝ slovenský evanjelický farár, spisovateľ a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranoscius (Juraj, 1592-1637)
TRNOSCIUS slovenský evanjelický farár a tvorca českých a latinských duchovných piesní a modlitieb, významný predstaviteľ slovenskej barokovej literatúry, tiež Tranovsky (Juraj, 1592-1637)