Výsledky vyhľadávania pre pred miesto

ASCENDENT predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení, v astrológii začiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu
ČELO popredné miesto
GUVERNÉR správny a vojenský náčelník vyššieho správneho obvodu, miestodržiteľ, predseda centrálnej banky
HRANA ostrý okraj predmetu, miesto styku 2 plôch predmetu
INVERZIA obrat, obrátenie, prevrat, premiestenie, premiestenie orgánu na iné miesto, v matematike prípad, keď, v permutácii stojí väčšie číslo pred menším, v meteorológii rast teploty vzduchu
TOPO predpona (miesto)