Výsledky vyhľadávania pre pred pred na 4 písmená

À LA predložka s nominatívom - na spôsob
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ACET chemická predpona
ADEN predpona (žľaza)
AFER rímsky dramatik a básnik (Publis Terentius, 195-185 - 159 pred Kr.)
AFIX predpona alebo prípona, slovotvorná zložka
AGRO poľnohospodárska predpona
AKRO predpona - vrcholný