Výsledky vyhľadávania pre pred slov 10

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
CENTI predpona slov 10 na mínus druhú (-2)
HEKTO predpona slov 10 na druhú (2)
JAKUBCOVÁ slovenská lekárka, univerzitná profesorka, ktorá sa venovala predovšetkým pediatrickej kardiológii a reumatológii (Irena Jakubcová-Dérerová, 1910-1995)
MEGA predpona slov 10
MIKRO predpona slov 10 na mínus šiestu (-6)
MIKROMIKRO predpona slov 10 na mínus dvanástu (-12)
MILIMIKRO predpona slov 10 na mínus deviatu (-9)
NANO predpona slov s významom 100 miliontina, 10-9
PIKO predpona slov 10 na mínus dvanástu