Výsledky vyhľadávania pre predav

ARUL predávať, po maďarsky
BESTSELLER veľmi dobre predávaná kniha alebo hudobná nahrávka, hit, trhák
BUKINISTA predavač kníh na nábrežiach Seiny v Paríži
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
ELADÓ predavač, po maďarsky
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
KAMELOT pouličný predavač novín
KAMELOTÁŽ predávanie tlače pouličnými predavačmi
KOFA predavačka na trhu (slang.)
KOFA trhovkyňa, predavačka na trhu, žena s hrubými spôsobmi (pejor.)