Výsledky vyhľadávania pre predložka od

DE od, po latinsky, latinská predložka
OF anglická predložka (2. pád, od)
PRE predložka príčiny, dôvodu
SPOD predložka, spopod