Výsledky vyhľadávania pre predlozka vo

À LA predložka s nominatívom - na spôsob
DO predložka s druhým pádom (genitívom)
EN v, vo, po francúzsky, francúzska predložka
IN anglická predložka (v, vo)
KOL okolo, vôkol (bás.), básnická predložka
KU predložka s 3. pádom (datívom)
NADO vokalizačná predložka
NADO vokalizovaná predložka
ODO vokalizačná predložka
ODO vokalizovaná predložka