Výsledky vyhľadávania pre predlozka z

À LA predložka s nominatívom - na spôsob
AD latinská predložka - k, na
ANTE latinská predložka (pred), pred z latinčiny
ÁT maďarská predložka
AUF nemecká predložka
AUS nemecká predložka (zo)
AVANT francúzska predložka
BEI nemecká predložka
BEZ predložka
BEZ predložka, mínus