Výsledky vyhľadávania pre predpona (vajce )

OVO v zloženinách prvá časť s významom vajce, vajcový, predpona (vajce)