Výsledky vyhľadávania pre predpona čas

ANEMO cudzia predpona (vzduch, vietor), prvá časť slov s významom vietor
BALNEO prvá časť zložených slov s významom kúpeľ, kúpele, predpona kúpeľ
ENTO prvá časť zložených slov s významom vnútri, predpona - vnútorný
CHRONO predpona (časový)
OVO v zloženinách prvá časť s významom vajce, vajcový, predpona (vajce)
ROZ slovesná predpona (smerovanie deja na všetky strany, delenie celku na dve alebo na viac častí, začiatok a postupné zosilnenie deja)