Výsledky vyhľadávania pre predpona ži

AKTINO cudzia predpona (žiarenie)
BIO cudzia predpona (život)
BIO grécka predpona - život
DIA predpona s významom pozitívny
EKO cudzia predpona (životné prostredie, ekológia)
EKO predpona (s významom život. prostredia)
EKO predpona (život. postredie)
ZINKO predpona (zinok)