Výsledky vyhľadávania pre predpona rovnaky

ANIZO nerovnaký (predpona)
EKVI predpona rovnaký
IZ cudzia predpona (rovnaký)
IZO cudzia predpona (rovnaký)
IZO predpona s významom rovnaký, taký istý