Výsledky vyhľadávania pre predpona vnútri

ENTO prvá časť zložených slov s významom vnútri, predpona - vnútorný
EODA cudzia predpona (vnútri)
INTRA cudzia predpona s významom vnútri, dovnútra