Výsledky vyhľadávania pre predpona -

ACETO (i ACET-) predpona zlúčenín kyseliny octovej
ACIDO- predpona - kyslý
AMYL predpona - k škrobu
ARCI predpona - vyššia hodnosť
ATTO predpona (10-18)
ATTO- predpona vo význame násobku 10 -18
BIO grécka predpona - život
CENTI predpona slov 10 na mínus druhú (-2)
EX predpona - bývalý
ILEO cudzia predpona - bedrový