Výsledky vyhľadávania pre predpona sto na 5 písmen

CENTI predpona (stotina)
HEKTO predpona (sto)