Výsledky vyhľadávania pre predpona vse

PAN grécka predpona (celý, všetok)
ROZ slovesná predpona (smerovanie deja na všetky strany, delenie celku na dve alebo na viac častí, začiatok a postupné zosilnenie deja)