Výsledky vyhľadávania pre predstavena klastora

ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
LAVRA predstavená kláštora
MATER predstavená ženského kláštora
MILBURGA svätica, predstavená kláštora z 8. stor.
PRIORKA predstavená kláštora