Výsledky vyhľadávania pre predstavitel

ABBAGNANO taliansky filozof, predstaviteľ pozitívneho existencializmu (Nicola, 1901-1990)
ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ACOSTA židovský filozof portugalského pôvodu, predstaviteľ racionalizmu, tiež da Costa (Uriel, asi 1585-1640)
ADLER rakúsky filozof, sociológ a sociálnodemokratický politik, predstaviteľ austromarxizmu (Max, 1873-1937)
ADORNO nemecký filozof, sociológ, muzikológ, predstaviteľ frankfurtskej školy (Theodor Wiesengrund, 1903-1969)
AENEAS grécky spisovateľ a filozof, predstaviteľ gnosticizmu (cca 450-534)
AGRIPPA starorímsky filozof, predstaviteľ mladšieho skepticizmu (1.-2.stor.)
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
AL-GÁFIKÍ arabský lekár a významný predstaviteľ arabskej botaniky (???-1165)