Výsledky vyhľadávania pre prejavila

OŽILA prejavila známky života
UZNALA prejavila uznanie
VZDALA prejavila