Výsledky vyhľadávania pre preložiť po anglicky

COMPILE preložiť, po anglicky
DELAY preložiť, po anglicky
RENDER preložiť, po anglicky