Výsledky vyhľadávania pre prelom

APOLLO fínska rocková skupina z prelomu 60. a 70. rokov
BEAT GENERATION nekonformné hnutie americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
BEAT GENERATION skupina amerických spisovateľov na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
BEATGENERATION nekonformné hnutie americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
BEATNIK príslušník nekonformného hnutia americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
BEATNIK príslušník nekonformného hnutia americkej mládeže na prelome 50. a 60. rokov dvadsiateho storočia
BEATNIK príslušník skupiny amerických spisovateľov na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia
DEKADENCIA úpadok, zhoršenie, pokles, v umení označenie úpadkovosti, filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus
DIODOROS KRONOS grécky filozof, predstaviteľ Megarskej školy (prelom 4. a 3.stor. pred Kr.)
DIODOROSKRONOS grécky filozof predstaviteľ Megarskej školy (prelom 4. a 3.stor. pred Kr.)