Výsledky vyhľadávania pre premet

BOKORYS premet do strany
KASKÁDA stupňovitý vodopád, sústava spojenia častí rôzneho väčšieho celku, sústava vodných diel na jednom vodnom toku, niekoľko prístrojov v sérii, artistická produkcia skokov, premetov a pádov
KOTÚĽ premet cez hlavu
LOOP premet, po anglicky
LOOPING obrat akrobatický premet lietadla
LOPING premet lietadla
NIP drobný umelecký premet
SALTO premet vo vzduchu
SALTO MORTALE smrteľne nebezpečný akrobatický premet, odvážny, zúfalý čin
SALTOMORTALE smrteľne nebezpečný akrobatický premet