Výsledky vyhľadávania pre premiestnoval

ODTEKAL tečením sa premiestňoval
POSUNOVALA presúvala, premiestňovala
SŤAHOVAL premiestňoval