Výsledky vyhľadávania pre prenas

AFERENTNÝ prenášajúci do centra
ANEMOFÍLIA prenášanie peľu vetrom, vetroprašnosť
ANOFELES rod afrických komárov prenášajúci maláriu
ANOFELIZMUS zamorenie oblasti komármi rodu Anopheles, ktoré prenášajú maláriu
ANTROPOMORFIZÁCIA prenášanie ľudských vlastnbostí na prírodu, zľudšťovanie, personifikácia
ANTROPOMORFIZMUS prenášanie ľudských vlastností na neživú prírodu, zľudšťovanie
ARBOVÍRUS vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce
ARCHITRÁV priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov, spodná časť kladia (archit.)
AUTOGRAFIA prenášanie kresby pretlačou na litografický kameň, grafická technika
AVIRULENCIA neschopnosť mikroorganizmu vyvolať ochorenie, prenášať infekciu, infikovať