Výsledky vyhľadávania pre prenasledovani

HONBA prenasledovanie
HONKY prenasledovania
KAJPR český katolícky kňaz, jezuita, novinár a obeť komunistického prenasledovania (Adolf, 1902-1959)
PERZEKÚCIA prenasledovanie, stíhanie, napr. pre politickú, národnú alebo inú príslušnosť
POGROM násilná akcia proti niektorým skupinám obyvateľstva z národnostných, náboženských, rasových a iných dôvodov, krvavé masové prenasledovanie, vraždenie
SCHELINGOVÁ slovenská rehoľníčka rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku (Zdenka, 1916-1955)
STIHOMAM pocit prenasledovania